Vòi rửa (SK3045)
-30%

Vòi rửa (SK3045)

1,876,000 đ 2,680,000 đ
Vòi rửa (SK3044)
-30%

Vòi rửa (SK3044)

1,456,000 đ 2,080,000 đ
Vòi rửa (SK3043)
-30%

Vòi rửa (SK3043)

1,316,000 đ 1,880,000 đ
Vòi rửa (SK3042)
-30%

Vòi rửa (SK3042)

1,246,000 đ 1,780,000 đ
Vòi rửa (SK3041)
-30%

Vòi rửa (SK3041)

1,036,000 đ 1,480,000 đ
Tủ đồ khô dạng hộp (SK23H)
-30%

Tủ đồ khô dạng hộp (SK23H)

7,595,000 đ 10,850,000 đ
Tủ đồ khô dạng nan (SK23R)
-30%

Tủ đồ khô dạng nan (SK23R)

7,455,000 đ 10,650,000 đ
Góc liên hoàn dạng hộp (SK22H)
-30%

Góc liên hoàn dạng hộp (SK22H)

7,455,000 đ 10,650,000 đ
Góc liên hoàn dạng nan (SK22R)
-30%

Góc liên hoàn dạng nan (SK22R)

7,385,000 đ 10,550,000 đ
Góc liên hoàn hình lá (SK22)
-30%

Góc liên hoàn hình lá (SK22)

6,545,000 đ 9,350,000 đ
Giá đựng chất tẩy rửa (SKTR01)
-30%

Giá đựng chất tẩy rửa (SKTR01)

1,540,000 đ 2,200,000 đ
Mâm xoay dạng 360độ (SK360)
-30%

Mâm xoay dạng 360độ (SK360)

2,345,000 đ 3,350,000 đ
Mâm xoay dạng 270độ (SK1/2)
-30%

Mâm xoay dạng 270độ (SK1/2)

2,135,000 đ 3,050,000 đ
Mâm xoay dạng 180độ (SK1/2)
-30%

Mâm xoay dạng 180độ (SK1/2)

2,065,000 đ 2,950,000 đ
Thùng gạo âm tủ (SKG)
-30%

Thùng gạo âm tủ (SKG)

2,000,000 đ 2,860,000 đ
Thùng gạo gương nút nhấn (SKGE)
-30%

Thùng gạo gương nút nhấn (SKGE)

2,000,000 đ 2,860,000 đ
Thùng rác loại tròn (SK14L)
-30%

Thùng rác loại tròn (SK14L)

910,000 đ 1,300,000 đ
Thùng rác loại vuông (SK300)
-30%

Thùng rác loại vuông (SK300)

1,575,000 đ 2,250,000 đ
Giá đựng gia vị dạng hộp (SKG400H)
-30%

Giá đựng gia vị dạng hộp (SKG400H)

2,065,000 đ 2,950,000 đ
Giá bát đĩa di động inox mờ (SKL900MF)
-30%

Giá bát đĩa di động inox mờ (SKL900MF)

7,630,000 đ 10,900,000 đ
Giá dao thớt dạng hộp (SKD400H)
-30%

Giá dao thớt dạng hộp (SKD400H)

2,100,000 đ 3,000,000 đ
Giá dao thớt nan dẹt, inox mờ (SKD400MF)
-30%

Giá dao thớt nan dẹt, inox mờ (SKD400MF)

2,275,000 đ 3,250,000 đ
Giá dao thớt nan dẹt, inox bóng (SKD400F)
-30%

Giá dao thớt nan dẹt, inox bóng (SKD400F)

2,100,000 đ 3,000,000 đ
Giá đựng xoong nồi dạng hộp (SK700H)
-30%

Giá đựng xoong nồi dạng hộp (SK700H)

1,960,000 đ 2,800,000 đ