Giá bát đĩa để bàn (EU04500)
-40%

Giá bát đĩa để bàn (EU04500)

1,848,000 đ 3,080,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (EU04600)
-40%

Giá bát đĩa để bàn (EU04600)

1,020,000 đ 1,700,000 đ
Giá bát đĩa hộp gắn cánh (EU132600)
-40%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh (EU132600)

1,488,000 đ 2,480,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.900
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.900

1,644,000 đ 2,740,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.600
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.600

1,488,000 đ 2,480,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.900
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.900

1,644,000 đ 2,740,000 đ
Giá bát đĩa inox họp gắn cánh EU132.800
-40%

Giá bát đĩa inox họp gắn cánh EU132.800

1,584,000 đ 2,640,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.750
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.750

1,584,000 đ 2,640,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.700
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.700

1,548,000 đ 2,580,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.600
-40%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.600

1,488,000 đ 2,480,000 đ