Giá bát đĩa để bàn (EU04500)
-20%

Giá bát đĩa để bàn (EU04500)

2,464,000 đ 3,080,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (EU04600)
-20%

Giá bát đĩa để bàn (EU04600)

1,360,000 đ 1,700,000 đ
Giá bát đĩa hộp gắn cánh (EU132600)
-20%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh (EU132600)

1,984,000 đ 2,480,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.900
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.900

2,192,000 đ 2,740,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.600
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.600

1,984,000 đ 2,480,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.900
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.900

2,192,000 đ 2,740,000 đ
Giá bát đĩa inox họp gắn cánh EU132.800
-20%

Giá bát đĩa inox họp gắn cánh EU132.800

2,112,000 đ 2,640,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.750
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.750

2,112,000 đ 2,640,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.700
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EU132.700

2,064,000 đ 2,580,000 đ
Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.600
-20%

Giá bát đĩa inox hộp gắn cánh EP132.600

1,984,000 đ 2,480,000 đ