Giá liên hoàn hộp (EU101)
-20%

Giá liên hoàn hộp (EU101)

6,880,000 đ 8,600,000 đ
Giá gia vị hộp (EU1235)
-20%

Giá gia vị hộp (EU1235)

2,080,000 đ 2,600,000 đ
Giá gia vị hộp (EU1240)
-20%

Giá gia vị hộp (EU1240)

2,160,000 đ 2,700,000 đ
Giá đựng gia vị ERO2.2040B2 inox nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị ERO2.2040B2 inox nan dẹt

2,120,000 đ 2,650,000 đ
Giá đựng gia vị ERO2.2035B2 inox nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị ERO2.2035B2 inox nan dẹt

2,040,000 đ 2,550,000 đ
Giá đựng gia vị ERO2.2030B2 inox nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị ERO2.2030B2 inox nan dẹt

1,950,000 đ 2,440,000 đ
Giá đựng gia vị ERO2.2025B2 inox nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị ERO2.2025B2 inox nan dẹt

1,930,000 đ 2,440,000 đ
Giá đựng gia vị ERO2.2020B2 inox nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị ERO2.2020B2 inox nan dẹt

1,760,000 đ 2,200,000 đ
Giá đựng gia vị EP40B inox 304 nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị EP40B inox 304 nan dẹt

2,560,000 đ 3,200,000 đ
Giá đựng gia vị EP35B inox 304 nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị EP35B inox 304 nan dẹt

2,440,000 đ 3,050,000 đ
Giá đựng gia vị EP30B inox 304 nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị EP30B inox 304 nan dẹt

2,440,000 đ 3,050,000 đ
Giá đựng gia vị EP25B inox 304 nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị EP25B inox 304 nan dẹt

2,280,000 đ 2,850,000 đ
Giá đựng gia vị EP20B inox 304 nan dẹt
-20%

Giá đựng gia vị EP20B inox 304 nan dẹt

2,240,000 đ 2,800,000 đ
Giá đựng gia vị EG150 inox nan tròn
-20%

Giá đựng gia vị EG150 inox nan tròn

1,520,000 đ 1,900,000 đ