Hút mùi cổ điển âm tủ (GH-CL700)
-45%

Hút mùi cổ điển âm tủ (GH-CL700)

2,090,000 đ 3,800,000 đ
Hút mùi cổ điển dạng rút (GH-700BO)
-45%

Hút mùi cổ điển dạng rút (GH-700BO)

2,200,000 đ 4,000,000 đ
Hút mùi dạng chữ T (GHTT)
-45%

Hút mùi dạng chữ T (GHTT)

6,325,000 đ 11,500,000 đ
Hút mùi cảm ứng treo tường (GHA-L)
-45%

Hút mùi cảm ứng treo tường (GHA-L)

5,500,000 đ 10,000,000 đ
Hút mùi kính cong 3 tốc độ (GHAK)
-45%

Hút mùi kính cong 3 tốc độ (GHAK)

3,740,000 đ 6,800,000 đ
Hút mùi kính cong 2 tốc độ (GHKS-1700)
-45%

Hút mùi kính cong 2 tốc độ (GHKS-1700)

2,640,000 đ 4,800,000 đ