Giá đựng bát đĩa (GU304-5)
-45%

Giá đựng bát đĩa (GU304-5)

888,000 đ 1,616,000 đ
Giá treo vung (GU304-6)
-45%

Giá treo vung (GU304-6)

705,000 đ 1,282,000 đ
Giá gia vị 2 tầng (GU304-4)
-45%

Giá gia vị 2 tầng (GU304-4)

801,000 đ 1,458,000 đ
Giá đựng dao thớt (GU304-3)
-45%

Giá đựng dao thớt (GU304-3)

754,000 đ 1,372,000 đ
Giá đựng đũa (GU304-2)
-45%

Giá đựng đũa (GU304-2)

464,000 đ 844,000 đ
Giá gia vị 2 tầng (GU304)
-45%

Giá gia vị 2 tầng (GU304)

763,000 đ 1,388,000 đ
Giá treo ly (G)
-45%

Giá treo ly (G)

1,353,000 đ 2,460,000 đ
Giá đa năng (G)
-45%

Giá đa năng (G)

1,193,000 đ 2,170,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (UP-50A)
-45%

Giá bát đĩa để bàn (UP-50A)

2,018,000 đ 3,670,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (U-60A)
-45%

Giá bát đĩa để bàn (U-60A)

984,000 đ 1,790,000 đ
Giá bát đa năng inox 304 (GOS)
-45%

Giá bát đa năng inox 304 (GOS)

1,419,000 đ 2,580,000 đ