Khay chia nhựa 2 màu (Trắng-Xám)
-40%

Khay chia nhựa 2 màu (Trắng-Xám)

378,000 đ 630,000 đ
Khay chia thìa dĩa mở rộng (GT-IM)
-45%

Khay chia thìa dĩa mở rộng (GT-IM)

863,000 đ 1,570,000 đ
Khay chia thìa dĩa không mở rộng (GT)
-45%

Khay chia thìa dĩa không mở rộng (GT)

665,000 đ 1,210,000 đ