Mâm xoay 360 (GR)
-45%

Mâm xoay 360 (GR)

1,523,000 đ 2,770,000 đ
Mâm xoay 270 (GR)
-45%

Mâm xoay 270 (GR)

1,452,000 đ 2,640,000 đ
Mâm xoay 180 (GR)
-45%

Mâm xoay 180 (GR)

1,375,000 đ 2,500,000 đ
Kệ liên hoàn inox nan (GX)
-45%

Kệ liên hoàn inox nan (GX)

5,302,000 đ 9,640,000 đ
Kệ liên hoàn inox hộp (GN304)
-45%

Kệ liên hoàn inox hộp (GN304)

6,187,000 đ 11,250,000 đ
Kệ liên hoàn inox nan (GN)
-45%

Kệ liên hoàn inox nan (GN)

5,302,000 đ 9,640,000 đ
Kệ liên hoàn inox hộp (GH)
-45%

Kệ liên hoàn inox hộp (GH)

5,230,000 đ 9,510,000 đ
Kệ liên hoàn đáy đặc vách kính (GVK)
-45%

Kệ liên hoàn đáy đặc vách kính (GVK)

5,890,000 đ 10,710,000 đ
Kệ liên hoàn nan dẹt đáy đặc (GVH)
-45%

Kệ liên hoàn nan dẹt đáy đặc (GVH)

5,720,000 đ 10,400,000 đ