Kệ gia vị nan dẹt 2 tầng ray hông (GM)
-45%

Kệ gia vị nan dẹt 2 tầng ray hông (GM)

2,607,000 đ 4,740,000 đ
Kệ gia vị inox hộp (GH)
-45%

Kệ gia vị inox hộp (GH)

1,210,000 đ 2,200,000 đ
Kệ dao thớt inox hộp (GH)
-45%

Kệ dao thớt inox hộp (GH)

1,210,000 đ 2,200,000 đ
Kệ gia vị inox nan dẹt (GC)
-45%

Kệ gia vị inox nan dẹt (GC)

1,298,000 đ 2,360,000 đ
Kệ dao thớt inox nan dẹt (GC)
-45%

Kệ dao thớt inox nan dẹt (GC)

1,298,000 đ 2,360,000 đ
Kệ dao thớt inox nan vuông (CS)
-40%

Kệ dao thớt inox nan vuông (CS)

1,368,000 đ 2,280,000 đ
Kệ dao thớt hợp kim sơn nano (GP)
-45%

Kệ dao thớt hợp kim sơn nano (GP)

1,265,000 đ 2,300,000 đ
Kệ gia vị inox 304 nan tròn (CS304)
-45%

Kệ gia vị inox 304 nan tròn (CS304)

1,419,000 đ 2,580,000 đ
Kệ gia vị inox 304 nan dẹt (GC304)
-45%

Kệ gia vị inox 304 nan dẹt (GC304)

1,501,000 đ 2,730,000 đ
Kệ dao thớt inox 304 nan tròn (CS304)
-45%

Kệ dao thớt inox 304 nan tròn (CS304)

1,419,000 đ 2,580,000 đ
Kệ dao thớt inox 304 nan dẹt (GC304)
-45%

Kệ dao thớt inox 304 nan dẹt (GC304)

1,501,000 đ 2,730,000 đ