Giá đựng bát đĩa (GU304-5)
-45%

Giá đựng bát đĩa (GU304-5)

888,000 đ 1,616,000 đ
Giá treo vung (GU304-6)
-45%

Giá treo vung (GU304-6)

705,000 đ 1,282,000 đ
Giá gia vị 2 tầng (GU304-4)
-45%

Giá gia vị 2 tầng (GU304-4)

801,000 đ 1,458,000 đ
Giá đựng dao thớt (GU304-3)
-45%

Giá đựng dao thớt (GU304-3)

754,000 đ 1,372,000 đ
Giá đựng đũa (GU304-2)
-45%

Giá đựng đũa (GU304-2)

464,000 đ 844,000 đ
Giá gia vị 2 tầng (GU304)
-45%

Giá gia vị 2 tầng (GU304)

763,000 đ 1,388,000 đ
Giá treo ly (G)
-45%

Giá treo ly (G)

1,353,000 đ 2,460,000 đ
Giá đa năng (G)
-45%

Giá đa năng (G)

1,193,000 đ 2,170,000 đ
Khay chia nhựa 2 màu (Trắng-Xám)
-40%

Khay chia nhựa 2 màu (Trắng-Xám)

378,000 đ 630,000 đ
Khay chia thìa dĩa mở rộng (GT-IM)
-45%

Khay chia thìa dĩa mở rộng (GT-IM)

863,000 đ 1,570,000 đ
Khay chia thìa dĩa không mở rộng (GT)
-45%

Khay chia thìa dĩa không mở rộng (GT)

665,000 đ 1,210,000 đ
Thùng đựng rác đôi gắn cánh (GR-M)
-45%

Thùng đựng rác đôi gắn cánh (GR-M)

1,259,000 đ 2,290,000 đ
Thùng đựng rác đôi gắn cánh (GR)
-45%

Thùng đựng rác đôi gắn cánh (GR)

1,413,000 đ 2,570,000 đ
Thùng đựng rác đơn gắn cánh (GR)
-45%

Thùng đựng rác đơn gắn cánh (GR)

1,342,000 đ 2,440,000 đ
Thùng đựng rác tròn (EG)
-40%

Thùng đựng rác tròn (EG)

450,000 đ 750,000 đ
Thùng đựng gạo để bàn (RT)
-45%

Thùng đựng gạo để bàn (RT)

764,000 đ 1,390,000 đ
Thùng đựng gạo 3 khoang (RB)
-45%

Thùng đựng gạo 3 khoang (RB)

2,843,000 đ 5,170,000 đ
Thùng đựng gạo gắn cánh (RB)
-45%

Thùng đựng gạo gắn cánh (RB)

1,468,000 đ 2,670,000 đ
Thùng gạo âm tủ (RB)
-45%

Thùng gạo âm tủ (RB)

1,221,000 đ 2,220,000 đ
Thùng gạo 2 ngăn kéo mặt gương (RB2)
-45%

Thùng gạo 2 ngăn kéo mặt gương (RB2)

1,936,000 đ 3,520,000 đ
Thùng đựng gạo gương điện tử (RBE)
-45%

Thùng đựng gạo gương điện tử (RBE)

1,518,000 đ 2,760,000 đ
Thùng đựng gạo gương (RB)
-45%

Thùng đựng gạo gương (RB)

1,221,000 đ 2,220,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (UP-50A)
-45%

Giá bát đĩa để bàn (UP-50A)

2,018,000 đ 3,670,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (U-60A)
-45%

Giá bát đĩa để bàn (U-60A)

984,000 đ 1,790,000 đ
Giá bát đa năng inox 304 (GOS)
-45%

Giá bát đa năng inox 304 (GOS)

1,419,000 đ 2,580,000 đ
Giá bát nâng hạ kép (G2)
-45%

Giá bát nâng hạ kép (G2)

7,067,000 đ 12,850,000 đ
Kệ đựng bát đĩa inox khung nhôm (GS)
-45%

Kệ đựng bát đĩa inox khung nhôm (GS)

984,000 đ 1,790,000 đ
Kệ đựng bát đĩa inox dạng V
-45%

Kệ đựng bát đĩa inox dạng V

484,000 đ 880,000 đ
Mâm xoay 360 (GR)
-45%

Mâm xoay 360 (GR)

1,523,000 đ 2,770,000 đ
Mâm xoay 270 (GR)
-45%

Mâm xoay 270 (GR)

1,452,000 đ 2,640,000 đ
Mâm xoay 180 (GR)
-45%

Mâm xoay 180 (GR)

1,375,000 đ 2,500,000 đ
Kệ liên hoàn inox nan (GX)
-45%

Kệ liên hoàn inox nan (GX)

5,302,000 đ 9,640,000 đ
Kệ liên hoàn inox hộp (GN304)
-45%

Kệ liên hoàn inox hộp (GN304)

6,187,000 đ 11,250,000 đ
Kệ liên hoàn inox nan (GN)
-45%

Kệ liên hoàn inox nan (GN)

5,302,000 đ 9,640,000 đ
Kệ liên hoàn inox hộp (GH)
-45%

Kệ liên hoàn inox hộp (GH)

5,230,000 đ 9,510,000 đ