Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH450F)
-40%

Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH450F)

1,596,000 đ 2,660,000 đ
Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500E)
-40%

Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500E)

1,310,000 đ 2,184,000 đ
Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500D)
-40%

Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500D)

1,000,000 đ 1,680,000 đ
Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500B)
-40%

Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH500B)

840,000 đ 1,400,000 đ
Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH450B)
-40%

Khay chia thìa dĩa inox 304 (JH450B)

756,000 đ 1,260,000 đ