Giá treo ly (SB0301)
-40%

Giá treo ly (SB0301)

1,320,000 đ 2,200,000 đ
Giá treo đa năng (WG1089)
-40%

Giá treo đa năng (WG1089)

900,000 đ 1,500,000 đ
Giá treo đa năng (E0990)
-40%

Giá treo đa năng (E0990)

1,260,000 đ 2,100,000 đ
Giá treo ngoài để vung inox 304 (EV18)
-40%

Giá treo ngoài để vung inox 304 (EV18)

828,000 đ 1,380,000 đ
Giá treo ngoài gia vị 3 tầng (EV38)
-40%

Giá treo ngoài gia vị 3 tầng (EV38)

1,080,000 đ 1,800,000 đ
Giá treo ngoài gia vị 2 tầng (EV28)
-40%

Giá treo ngoài gia vị 2 tầng (EV28)

1,020,000 đ 1,700,000 đ
Khay chia thìa nĩa inox 304 (EO645A)
-40%

Khay chia thìa nĩa inox 304 (EO645A)

660,000 đ 1,100,000 đ
Thùng rác âm tủ cao cấp (E008)
-40%

Thùng rác âm tủ cao cấp (E008)

1,500,000 đ 2,500,000 đ
Thùng gạo gương 2 tầng (B322)
-40%

Thùng gạo gương 2 tầng (B322)

1,896,000 đ 3,160,000 đ
Thùng gạo gắn cánh (B15)
-40%

Thùng gạo gắn cánh (B15)

1,380,000 đ 2,300,000 đ
Thùng gạo âm tủ (B45)
-40%

Thùng gạo âm tủ (B45)

2,820,000 đ 4,700,000 đ
Thùng gạo gương nút nhấn (B25)
-40%

Thùng gạo gương nút nhấn (B25)

1,560,000 đ 2,600,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (EU04500)
-40%

Giá bát đĩa để bàn (EU04500)

1,848,000 đ 3,080,000 đ
Giá bát đĩa để bàn (EU04600)
-40%

Giá bát đĩa để bàn (EU04600)

1,020,000 đ 1,700,000 đ
Mâm xoay inox nan tròn (EP180A)
-40%

Mâm xoay inox nan tròn (EP180A)

1,650,000 đ 2,750,000 đ
Mâm xoay inox nan dẹt (EPL180A)
-40%

Mâm xoay inox nan dẹt (EPL180A)

1,785,000 đ 2,975,000 đ
Mâm xoay hình lá (M0202)
-40%

Mâm xoay hình lá (M0202)

5,220,000 đ 8,700,000 đ
Kệ góc mở toàn phần (EC100)
-40%

Kệ góc mở toàn phần (EC100)

5,136,000 đ 8,560,000 đ
Giá liên hoàn hộp (EU101)
-40%

Giá liên hoàn hộp (EU101)

5,160,000 đ 8,600,000 đ
Tủ kho nan 4 tầng cánh rút (EG904405)
-40%

Tủ kho nan 4 tầng cánh rút (EG904405)

4,560,000 đ 7,600,000 đ
Tủ kho nan 6 tầng cánh rút (EP90640)
-40%

Tủ kho nan 6 tầng cánh rút (EP90640)

5,394,000 đ 8,990,000 đ
Tủ kho nan 4 tầng cánh mở (EP80445)
-40%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở (EP80445)

5,190,000 đ 8,650,000 đ
Tủ kho nan 6 tầng cánh mở (EP80645)
-40%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở (EP80645)

6,510,000 đ 10,850,000 đ
Hệ giá kho 2 tầng cánh mở (M040245)
-40%

Hệ giá kho 2 tầng cánh mở (M040245)

2,148,000 đ 3,580,000 đ
Tủ kho inox hộp cánh rút (M030640)
-40%

Tủ kho inox hộp cánh rút (M030640)

5,040,000 đ 8,400,000 đ
Tủ kho hộp cánh mở (MA0645)
-40%

Tủ kho hộp cánh mở (MA0645)

5,910,000 đ 9,850,000 đ