Vòi rửa bát BF 03S
-30%

Vòi rửa bát BF 03S

1,995,000 đ 2,850,000 đ
Vòi rửa bát BF 02S
-30%

Vòi rửa bát BF 02S

3,150,000 đ 4,500,000 đ
Vòi rửa bát BF 01S
-30%

Vòi rửa bát BF 01S

3,360,000 đ 4,800,000 đ
Vòi rửa bát BF 03SS
-30%

Vòi rửa bát BF 03SS

1,820,000 đ 2,600,000 đ
Vòi rửa bát BF 02SS
-30%

Vòi rửa bát BF 02SS

1,960,000 đ 2,800,000 đ
Vòi rửa bát BF 01SS
-30%

Vòi rửa bát BF 01SS

3,360,000 đ 4,800,000 đ
Chậu rửa BS 8143S
-30%

Chậu rửa BS 8143S

3,850,000 đ 5,500,000 đ
Chậu rửa BS 8045S
-30%

Chậu rửa BS 8045S

4,060,000 đ 5,800,000 đ
Chậu rửa BS 110S
-30%

Chậu rửa BS 110S

4,760,000 đ 6,800,000 đ
Chậu rửa BS 110SL
-30%

Chậu rửa BS 110SL

4,760,000 đ 6,800,000 đ
Chậu rửa BS 1106HM
-30%

Chậu rửa BS 1106HM

3,360,000 đ 4,800,000 đ
Chậu rửa BS 8245HM
-30%

Chậu rửa BS 8245HM

5,950,000 đ 8,500,000 đ